PREV
NEXT

Onderhoud

Een meubel bestaat uit massief houten delen. Massief hout is een natuurproduct dat reageert op de temperatuur en het vochtgehalte van zijn directe omgeving. Het hout kan hierdoor iets ìwerken, doch het hoeft niet. De lijnaden kunnen iets wisselen en een blad kan bijvoorbeeld iets bol of hol gaan staan. Voor de ‘massief eiken gebruikers’ is dit juist het charmatne van massief in vergelijking met een gefineerd meubel. Om het ‘werken’ binnen de perken te houden, adviseren wij u op het volgende te letten:

  • De beste kamertemperatuur ligt tussen de 15 en 24 graden met een luchtvochtigheid van 50 tot 70%.
  • Zet uw meubel niet te dicht bij een kachel, open haard, cv-radiator of raam. Het hout kan dan door plaatselijke uitdroging springen.
  • Stel uw meubel niet bloot aan overmatige zonnestralen.

Voor het dagelijks onderhoud kunt uw volstaan met het meubel af te nemen, met een iets vochtig doek en na te vegen met een droge doek.

Groot onderhoud
Wij adviseren u uw meubel een of twee maal per jaar met meubelolie of vloeibare was(zonder siliconen) te behandelen. Siliconen kunnen moeilijkheden opleveren bij eventuele reparaties en maken het ìoverlakkenî onmogelijk. Gebruik nooit schuurmiddelen of amonia.

Als u twijfelt of verdere vragen heeft, neem dam gerust contact met ons op. Wij zijn gaarne van dienst!

TOP